För den naturintresserade

Världsarvet Laponia
Laponia, brer ut sig 9400 kvadratkilometer över ett vildmarksliknande, men rikt kulturlandskap. Laponia är ett världsarv tack vare naturen och den samiska kulturen. Här finns renar, boplatser och betesmarker. Man har funnit spår av människan i området så långt tillbaka som mer än 7000 år sedan. Det hittills äldsta fyndet är beläget i Stora Sjöfallets nationalpark vid sjön Gårtjejávrre. Här finns historia, minnen och närvaro. Laponias storslagna omgivningar sträcker sig från djupa barrskogar till hisnande fjäll. Här finns gammelskog, myrar, glaciärer och fjällmassiv. Människor, djur och växter har anpassat sig till extrema kontraster av vind och lä, barmark och snö, ljus och mörker, värme och kyla. I Laponia lever och arbetar idag samer från nio olika samebyar. De följer renhjordarna på deras årstidsbundna betesvandringar. 

Fakta om Laponia: 
Ligger i: Norrbottens län, i Jokkmokks och Gällivares kommuner 
Samebyar: Baste cearru, Unna tjerusj, Sirges, Jåhkågaska tjiellde, Tuorpon, Luokta-Mavas fjällsamebyar samt Udtja, Slakka och Gällivare skogssamebyar. 
Nationalparker: Padjelanta/Badjelannda, Sarek, Muddus/Muttos och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke . 
Naturreservat: Sjavnja och Stubba samt områdena Tjuoldavuobme, Rahpaäno suorgudahka (Latjavrredeltat) och Sulidälbma.

Naturum Laponia
Naturum Laponia är Sveriges nyaste naturum. Det här är porten ut till fyra nationalparker, två naturreservat och nio samebyar. Naturum Laponia hittar du på udden Viedasnjargga vid Stora Sjöfallet. Vid skogsbrynet där marken sänker sig öppnar sig ett storslaget landskap där huset för naturum Laponia ligger fullt synligt nära Lanas strand. Kom hit för att lära dig om vad Laponia är och varför det här området är ett världsarv. Lär känna fjällen, skogarna och myrarna. Följ årstidsväxlingarna och insikt i varför renen står mitt i den samiska kulturen. Program fyllda med bl.a. utställningar, bildspel, guidningar, föreläsningar, turer och stigar. För barnen finns sagostunder, barnaktiviteter och experimentverkstad. Även café och butiker finns.

Stora Sjöfallets Nationalpark - Barnvänlig vandring   
Stora Sjöfallet ingår i världsarvet Laponia och är landets tredje i storlek. Landskapet är varierande med höga fjällmassiv, lågfjällsryggar, flacka högslätter och djupt nedskurna dalar. Den södra delen gränsar mot Sarek och domineras av fjället Akka, ett högalpint massiv med branta toppar och glaciärer. På norra sidan finns ett vackert fjällandskap, den långa bergssträckningen Kallaktjåkko som gränsar till Teusadalen. Vid Vietas i parkens östra del finns högåldriga tallurskogar i västligt utpostläge. När nationalparken bildades var syftet att skydda det berömda vattenfallet och den omgivande ståtliga fjällnaturen. 1919 beslutade riksdagen att bryta ut hela sjösystemet ovanför vattenfallet ur nationalparken. Omfattande vattenkraftsexploatering har därefter skett i flera etapper och vattenfallet har förlorat sin storhet. Här har Sörkaitum och Sirkas samebyar betesmarker för sina renar.

Ritsem - Barnvänlig vandring 
Ritsem är en utmärkt utgångspunkt för vandringar och skidturer i Akkamassivet, Sarek och Padjelanta. Ritsem ligger vid kanten av Stora Sjöfallets nationalpark. Platsen är dessutom ett sameviste för medlemmar i Unna Tjerusj sameby. Här finns en fjällstuga vilken drivs av Svenska Turistföreningen. På andra sidan Akkajaure från fjällstugan ligger Akkamassivet. Från toppen ner till sjön får du landets högsta fallhöjd på skidor på över 1500 höjdmeter. Vill man komma henne lite närmare tar man båten M/S Storlule över Akkajaure till samevistet i Änonjálmme. Till Ritsem finns en reguljär bussförbindelse med Gällivare både sommar- och vintertid.

M/S Storlule 
Kasta loss och låt båten M/S Storlule ta er över sjön just där tre nationalparker möts.

Muddus Nationalpark
Här finns vidsträckta myrmarker, urskogar och djupa raviner med forsande vatten. Ett besök här passar både dem som vill göra kortare dagsturer och dem som vill spendera längre tid här. I nationalparken finns ett cirka 50 kilometer långt markerat system med sommarleder. Vintertid finns det inga markerade leder, men de isbelagda myrarna och snöklädda skogarna lockar många skidåkare som skidrar mellan de vinteröppna stugorna. Överallt i Muddus ser man spår av äldre skogsbränder. Den senaste stora skogsbranden var 2006. I myrområdet häckar mängder av fåglar och här finns ett fågelskyddsområde, med tillträdesförbud under en del av året. I parkens södra del finns kursusdalar med upp till 100 meter höga, lodräta bergväggar. Här hittar du Muddusfallet, ett 42 m högt vattenfall och från lågfjället Sörstubba får man en fin utsikt. Det finns flera olika rastplatser längs leden med vedförråd, toalett och eldstäder.
Hitta hit:
Muddus/Muttos nationalpark når du lättast via väg E45 och avfarten vid Liggádammen mellan Jokkmokk och Porjus. Från Liggá går det en 11 km lång grusväg fram till Skájdde. Den plogas inte vintertid, men hålls uppe under våren fr.o.m. 1 april fram till förfalloperioden då den inte är farbar under några veckors tid. I Skájdde börjar ledsystemet och där finns en bilparkering och rastplats. Du kan även nå parken österifrån via Sárggavárre(Sarkavare) eller Urttimjávrre (Urtimjaur) som ligger längs med Messaurevägen. Vägarna till Sárggavárre och Urttimjávrre är plogade året om. Sommartid kan man köra förbi Urtimjávrre hela vägen fram till Suolávrre, dit det går en liten skogsbilväg. Därifrån är det bara fem km till Mansonstugan inne i nationalparken. 

Rallarstigen 
Stigen går igenom utkanterna av Muddus nationalpark och är 44 km lång. Sedan 1700-talet  var det här en viktig led, först för lokalbefolkningen, senare även för turister och rallare. Stigen börjar vid Vassaraträsk i Gällivare och slutar i Porjus. Längs leden syns härdar, barktäkter, bläckor (märken i träden) och andra spår som visar att folk har vandrat här långt före oss. Stigen återinvigdes 1994 och är upprustad med rastplatser och spänger över myrarna. Från Sörstubba får du en fantastisk utsikt över landskapet. En klar dag ser du ända bort till Sarek. Turen är lätt och tar ca en halvtimme uppför. Sträckan från Hapsasjávrre (vid Inlandsvägen) till Stubbávallen och ut till inlandsvägen igen är en lämplig dagstur. Här möter man naturen i koncentrat; tallhedar, sumpskogar och myrar.

Linafallet
Du hittar Linafallet där Linaälven och Ängesån flyter ihop. Linafallet med en höjd på 16 meter är Norrbottens högsta fall. 800 m från fallet finns en hängbro som binder samman båda sidorna om älven och man har möjlighet att komma till Linafallet både via Lansjärv/Ängesån och via Hakkas. Linafallet har en utsiktsramp som går ut en bit över fallet. Från rampen kan man även se laxtrappan som går vid sidan om Linafallet.

Djävulsklyftan
Djävulsklyftan är en ca 2 km lång och 50-100 m bred kanjon, som ligger mellan Koskullskulle och Tjautjasjaure. Klyftan har även kallats "Renarnas kyrkogård" p.g.a. de många renar som ramlat ner i klyftan på jakt efter föda på vårvintern.
Ta er dit: En väl upptrampad stig utanför Koskullskulle leder till klyftan. Väl där finns det grillplats. Koskullskulle ligger cirka 9 kilometer utanför Gällivare. När ni kommer till Koskullskulle så fortsätt köra mot Tjautjasjaure. När ni åkt över bron över Linaälv så finns det en grusväg med bom till höger strax efter bron. Parkera bilen framför bommen eller på andra sidan vägen. Följ grusvägen. Strax före ett sandtag så leder en stig till vänster upp mot Djävulsklyftan. Det finns ingen skyltning efter stigen.